top of page

EEN LOKAAL DIENSTENCENTRUM VOOR U!

ZONIËNZORG

Driekoningen

Driekoningen

Lachyoga

Lachyoga

Uitstap Treignes

Uitstap Treignes

Uitstap Treignes

Uitstap Treignes

Huifkartocht

Huifkartocht

Zoete namiddag

Zoete namiddag

Wie zijn we?

MISSIE

Zoniënzorg VZW is een lokaal dienstencentrum (LDC) erkend door het Vlaams woonzorgdecreet en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) in 4 gemeenten waarmee we flexibel en pluralistisch inspelen op de Brusselse en lokale realiteit.


In 2009 richtten vier gemeenschapscentra de vzw op omwille van de groeiende zorg-/hulpvraag van steeds ouder wordende senioren in de regio en de bekommernis om dit doelpubliek langer zelfstandig thuis te laten wonen. Sinds enkele jaren rekent de vzw ook iedereen met een (beginnende) zorg-/hulpbehoefte tot zijn doelpubliek.  In 2010 richtte Zoniënzorg 2 “LDC’s” op: Zoniënzorg Noord in Sint-Pieters-Woluwe met antenne werking in Sint-Lambrechts-Woluwe en Zoniënzorg Zuid in Oudergem met antennewerking in Watermaal-Bosvoorde.


Voor zijn doelpubliek organiseren de LDC’s diensten en activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid en sociale participatie en inzet op breed preventiebeleid om zodoende eenzaamheid te doorbreken en een zinvolle kwalitatieve levensinvulling te stimuleren. Het doelpubliek wordt omgeven door een integraal (sociaal/professioneel/zorg-/welzijns-) netwerk. 


Zoniënzorg zet in op het samen brengen en het verbinden van mensen. Het benadert hierbij iedereen op een positieve manier en motiveert door individuele ondersteuning, door samenzijn, of door activatie als vrijwilliger. De nadruk ligt op de kwaliteiten van iedere persoon. De LDC’s willen vooral een familiale omgeving zijn voor iedereen die nood heeft aan een ‘tweede’ thuis.

Diensten

VISIE

De kernwaarden van de VZW zijn dat elk contact verloopt met oog op waardigheid, eigen verantwoordelijkheid en stimulering van mogelijkheden. Respect, verdraagzaamheid en laagdrempeligheid ziet zij als voorwaarden. Inspraak is gegarandeerd binnen haar structuren. Zoniënzorg heeft een preventieve en situationele signaleringsfunctie op micro (gebruikers en collega’s), meso (partners) en macro (maatschappij en beleid) niveau, waarbij de gebruikers centraal blijven staan.


Het integrale aanbod van de lokale dienstencentra (LDC’s) van Zoniënzorg ten behoeve van gebruikers, personeel, vrijwilligers, partners en andere actoren evolueert mee met de maatschappelijke ontwikkelingen, net zoals de toegepaste methodieken en beleid.
De LDC’s spelen in op concrete en actuele omstandigheden, tegelijkertijd heeft de VZW de ambitie een duurzame werking als vaste waarde te integreren, in haar werkingsgebied.

TAALVISIE

Zoniënzorg wil een warme, Nederlandstalige ontmoetingsplek zijn voor alle senioren uit de buurt. Nederlands is er de eerste en voornaamste voertaal. Het dienstencentrum wil er zijn voor de zeer diverse bewoners uit de buurt. Hiervoor wil Zoniënzorg meertaligheid een plaats geven binnen de Nederlandstalige werking. 


Nieuwe bezoekers, ook met een zeer beperkte kennis Nederlands, zijn welkom als zij zich respectvol opstellen ten opzichte van de taalkeuzes van Zoniënzorg. Zij kunnen rekenen op een Nederlandstalige dienstverlening die voor hen toegankelijk is.

Blog

BELEID EN STRATEGIE

To be filled in

CONTACT

Bedankt! Wij antwoorden zo spoedig mogelijk.

GC Den Dam

Waversesteenweg 1741

1160 Oudergem

GC WaBo

Delleurlaan 39-43

1170 Watermaal-Bosvoorde

GC Kontakt

Orbanlaan 54

1150 Sint-Pieters-Woluwe

GC Op-Weule

Sint Lambertusstraat 91

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

CONTACT

PROJECTEN

IMG_5424.jpg

ELISE

COÖRDINATOR

0479 81 64 12

11258358_10153557054209421_8273517544135

JOANNA

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

& ANIMATOR ZUID

0472 73 04 54

39927008_10210003843013158_4742119944664

LAURIEN

CENTRUMLEIDER 

LDC 'T KOETSHUIS

0471 50 39 09

IMG-20190208-WA0009.jpeg

YARA

CHAUFFEUR

& POLYVALENT MEDEWERKER

DOROTHEE

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

& ANIMATOR NOORD

LDC 'T KOETSHUIS​

0471 79 19 77

66072809_438869353632296_625407439136201

NANA

BOODSCHAPPENHULP

& POLYVALENT MEDEWERKER

Team

Vzw Zonienzorg is een organisatie. Zij ontvangt voor haar werking subsidies/financiële ondersteuning van het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en Oudergem.

bottom of page